Tüm iş süreçlerini elektronik ortamda yöneten kurumlarda;

İş süreçleri maksimum etkinlikte çalışır.

İş süreçleri yönetilebilirdir.

Verimlilik en üst düzeydedir.

Kağıt kullanımı yok denecek kadar azdır.

Hızlı Otomasyon

İş süreçlerinin hızlı bir şekilde otomasyonu

Takip Edilebilirlik

İş süreçlerinde takip edilebilirlik

Bulut Yeteneği

Bulut üzerinden kullanabilme

Standartlık

İş süreçlerinin standartizasyonu

Entegrasyon

Mevcut operasyonel sistemlerle kuvvetli entegrasyon

Minimum Kod

Minimum kod yazım ihtiyacı